504 350 756

Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowa:

Profilaktyka i edukacja dla zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i rozwojowym, procesowi starzenia się i niepełnosprawności przez: ergonomiczne wykonywanie czynności życiowych i zawodowych, systematyczna aktywność fizyczną i zachowania, które wzmacniają czynniki prozdrowotne, ukierunkowane na zapobieganie zagrożeniom.